Logo
hakkimizda

Kişisel Bilgilerin Güvenliği

Kişisel Bilgilerin Güvenliği
Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika Belgesi

Bu metin Şimşek Gıda web sitesini kullanacak olan Kullanıcı/Kullanıcılar için bilinmesi gerekli olan kullanım koşulları ve gizlilik politikasının neler olduğunu açıklamaktadır. Aşağıdaki tanımlar http://www.simsek.com.tr sitesinin kullanımı için önemlidir. Buna göre; Şimşek Gıda: www.simsek.com.tr web sitesi ve Şimşek Gıda mobil aplikasyonun işletme hakkına sahip olan şirketi, FSEK: 5946 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,

Kullanım Koşulları

Kullanıcı veya Kullanıcılar, işbu Site'yi ziyaret ederlerken, Site'de yer alan, ister Şimşek Gıda’a isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site'nin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Şimşek Gıda veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site'de yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin Şimşek Gıda tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Şimşek Gıda Logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten Şimşek Gıda’nın veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Şimşek Gıda’nın, Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya Gizlilik Politikasını tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

FSEK ve 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde bir başka Web Sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan Link'ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Şimşek Gıda ile ilgisi olmadığını ve Şimşek Gıda’nın bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Şimşek Gıda’un sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde Şimşek Gıda’ya veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, Şimşek Gıda’nın bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların Şimşek Gıda’un izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahele edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, Karaman Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Web Sitesinde yer alan içeriklerin ve Şimşek Gıda’ya ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahüt etmişlerdir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Sistemin ana teması, kuruluş içerisinde bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği süreç performansını ölçmek, sürekliği iyileştirmeyi ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır. Bilgi güvenliği sisteminin üç temel öğesini sağlamaktır.

Gizlilik – Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi

Bütünlük – Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi

Erişebilirlik – Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşabilirliğinin gösterilmesi ilgili sistem standartları, sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil, yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilidir. Standart, firma ölçeği, sektör, iş süreçlerinin farklılığı gibi konulara bakılmaksızın bütün kuruluşlar için uygulanabilir özelliktedir.

Bu politikanın amacı; Kurum içerisinde bilgi güvenliğini sağlamak, risk yönetimini güvence altına almak ve sözleşmeye tabi yükümlülüklerde 3. Şahıslarla bilgi güvenliğine ait güvenceleri sağlayabilmektir. Yasal şartların tamamına uygun ve mevcut standartların üzerinde hizmet sağlamak ŞİMŞEK BİSKÜVİ 'nin başlıca hedefidir.

ŞİMŞEK BİSKÜVİ olarak Bilgi Güvenliği politikamızı gerçekleştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Kabul Et