Logo
hakkimizda

Kişisel Bilgilerin Güvenliği

Kişisel Bilgilerin Güvenliği
Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika Belgesi

Bu metin Şimşek Gıda web sitesini kullanacak olan Kullanıcı/Kullanıcılar için bilinmesi gerekli olan kullanım koşulları ve gizlilik politikasının neler olduğunu açıklamaktadır. Aşağıdaki tanımlar http://www.simsek.com.tr sitesinin kullanımı için önemlidir. Buna göre; Şimşek Gıda: www.simsek.com.tr web sitesi ve Şimşek Gıda mobil aplikasyonun işletme hakkına sahip olan şirketi, FSEK: 5946 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu, Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar: Kişisel verilerini, sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri, Site: http://www.simsek.com.tr adresinde yer alan web sitesini, 5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücade Edilmesi Hakkında Kanun’u, 6698 Sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.

Kullanım Koşulları

Kullanıcı veya Kullanıcılar, işbu Site'yi ziyaret ederlerken, Site'de yer alan, ister Şimşek Gıda’a isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site'nin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Şimşek Gıda veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site'de yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin Şimşek Gıda tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Şimşek Gıda Logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten Şimşek Gıda’nın veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Şimşek Gıda’nın, Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya Gizlilik Politikasını tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, http://www.simsek.com.tr sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

Kullanıcı veya Kullanıcılar; Web Sitesinde, iş başvurusu yapmak, dilek ve önerilerde bulunmak, kendilerini daha iyi tanıtmak ve kullanıcı tercihlerini daha yakından takip edebilmek amacıyla, Site'ye üye olurlarken; ad, soyad, e-posta, telefon, şirket bilgilieri, şirket çalışan bilgileri, ürün ve ürün fiyat bilgilerini Site ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını, bu verilerin kendilerini tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptıkları başvuru veya şikayetler ve Site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini Kabul ederler. Bunun yanısıra Web Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde, yer sağlayıcı olarak, 5651 Sayılı Kanun md. 2/f.1,j bendi uyarınca trafik bilgilerinizin işleneceğini dikkatinize sunmak isteriz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Şimşek Gıda nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Şimşek Gıda kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.

Şimşek Gıda sözkonusu kişisel verileri sadece; Kullanıcıların açık rızasına istinaden, Kullanıcılara katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketleri ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir. Şimşek Gıda bünyesindeki şirketler ve iştirakleri için info@simsek.com.tr adresine mail atarak bilgi edinebilirsiniz.

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika Belgesi’nde belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için info@simsek.com.tr adresine mail atarak, bizimle her zaman irtibata gecebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Mufaza Edilmesi

Kullanıcı veya Kullanıcılar Web Sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri operasyon@ornek.com adresine ulaşarak yapabileceksiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

FSEK ve 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde bir başka Web Sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan Link'ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Şimşek Gıda ile ilgisi olmadığını ve Şimşek Gıda’nın bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Şimşek Gıda’un sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde Şimşek Gıda’ya veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, Şimşek Gıda’nın bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların Şimşek Gıda’un izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahele edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, Karaman Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Web Sitesinde yer alan içeriklerin ve Şimşek Gıda’ya ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahüt etmişlerdir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Sistemin ana teması, kuruluş içerisinde bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği süreç performansını ölçmek, sürekliği iyileştirmeyi ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır. Bilgi güvenliği sisteminin üç temel öğesini sağlamaktır.

Gizlilik – Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi

Bütünlük – Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi

Erişebilirlik – Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşabilirliğinin gösterilmesi ilgili sistem standartları, sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil, yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilidir. Standart, firma ölçeği, sektör, iş süreçlerinin farklılığı gibi konulara bakılmaksızın bütün kuruluşlar için uygulanabilir özelliktedir.

Bu politikanın amacı; Kurum içerisinde bilgi güvenliğini sağlamak, risk yönetimini güvence altına almak ve sözleşmeye tabi yükümlülüklerde 3. Şahıslarla bilgi güvenliğine ait güvenceleri sağlayabilmektir. Yasal şartların tamamına uygun ve mevcut standartların üzerinde hizmet sağlamak ŞİMŞEK BİSKÜVİ 'nin başlıca hedefidir.

ŞİMŞEK BİSKÜVİ olarak Bilgi Güvenliği politikamızı gerçekleştirmeyi taahhüt etmekteyiz.